MENU

Truyện Tranh Hot

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Danh sách chap
  • Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Trạng thái : Đang tiến hàng
  • Cập nhật : 13 giờ trước
  • TransGroup :
  • Lượt xem : 807.881
  • Thể loại : Harem, Manhua, Martial Arts, School Life, Supernatural

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi:

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.
Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!
Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!
Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư..
Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...
Link đọc truyện chữ : Cao thủ cận vệ của hoa khôi truyện chữ
Tên Chap Cập nhật