MENU

Truyện Tranh Hot

Dẫn Hồn Khúc Danh sách chap
  • Dẫn Hồn Khúc

  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Trạng thái : Đang tiến hàng
  • Cập nhật : Mar 02, 07:12
  • TransGroup :
  • Lượt xem : 5.973
  • Thể loại : Romance, Mystery, Manhua, Fantasy, Drama

Dẫn Hồn Khúc:

Sau đại chiến nhân thần, một đôi tình lữ đã bị chia cắt, Ngọc Hoa và Khanh Ngôn, Khanh Ngôn hồn phi phách tán, Ngọc Hoa đau khổ canh giữ thân xác chờ nàng thức tỉnh.

Mà nam phụ bi thảm, Ngân Chu dùng pháp trận, khiến cho Khanh Ngôn đầu thai vào trong thân xác của Hoàng Tiểu Muội, thế nên, một hồi cha con cùng tranh giành vợ xảy ra.

Chờ nỗi oan ức ngàn năm trên người Khanh Ngôn được xóa bỏ, một gia đình lại sống hạnh phúc bên nhau.